Contact

Komitet Redakcyjny "Argumenta Oeconomica Cracoviensia"
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
e-mail: aoc@uek.krakow.pl

Editorial Office "Argumenta Oeconomica Cracoviensia"
Cracow University of Economics
Rakowicka 27
31-510 Kraków
e-mail: aoc@uek.krakow.pl

Principal Contact

Secretary of the Editorial Committee:

Support Contact

mgr inż. Agnieszka Penarska