Public Trust – a Bank’s Non-financial Capital

Grażyna Szustak, Łukasz Szewczyk

Abstract


Objective: The article is devoted to an important determinant of a bank’s success, which is public trust and the bank’s ethics in relation to employees and external stakeholders, especially customers. The aim of the article is to analyse the concept of the institution of public trust – with particular emphasis on business ethics and critical verification of the legitimacy of assigning this feature to banks – in the context of a diagnosis of the level of trust towards banks and the reasons for customer attachment in the banking sector.

Research Design and Methods: A review of the subject-literature and various reports is conducted in order to identify the dimensions of public trust as a factor which determines a bank’s activity. In order to examine opinions about the ethical behaviour of banks operating in Poland, the authors conducted a survey among students of the University of Economics in Katowice in May 2020. The survey was addressed to full-
-time and part-time masters degree students from all faculties.

Findings: The most important conclusion from the study is that the factors which have an impact on a bank’s ethical behaviour are diverse. The most important among them are connected with the new role of banks in the economy and legal regulations affecting their behaviour. Factors that foster unethical behaviour were also identified, with the pressure to create a sales plan playing the most prominent role.

Implications/Recommendations: Customer trust in conventional and remote forms of contact with banks has not been addressed, although it certainly has an impact on trust in banks and on the durability of the customers’ relationships with banks. This opens up the possibility for broader research in the future.

Contribution: The article gives a specific perspective on the issue of trust in banks. It looks at the issue from a perspective of students, who are generally seen as economically aware and who have a high level of knowledge about the behaviour of banks.


Keywords


institution of public trust, banks’ social corporate responsibility, bank ethics, banking sector

Full Text:

PDF

References


'7 grzechów banków. Tak cię naciągają (2016) 9.02.2016, https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/glowne-grzechy-bankow-czym-banki-podpadly-klientom/r28m06s (accessed: 12 February 2020).

Afera LIBOR: Rekordowa kara Komisji Europejskiej dla największych banków (2013) Forsal.pl, 5.12.2013, https://forsal.pl/artykuly/763382,komisja-europejska-nalozy-rekordowa-kare-na-banki.html (accessed: 11 February 2020).

Bankowe błędy i wypaczenia (2018) Newsweek Polska, 26.02.2018, https://www.newsweek.pl/bankowe-bledy-i-wypaczenia/5fj7plp (accessed: 20 January 2020).

Belas, J. (2012) “Social Responsibility and Ethics in the Banking Business: Myth or Reality? A Case Study from the Slovak Republic”. Economic Annals LVII(195), https://doi.org/10.2298/eka1295115b.

Cheda, R. (2019) “Unia korupcji”. Gazeta Finansowa, 3.10.2019, https://gf24.pl/wydarzenia/swiat/item/2264-unia-korupcji (accessed: 11 February 2020).

Czechowska, I. D., Zatoń, W. (2016) “Struktura i zawartość kodeksów etyki instytucji bankowych”. Prakseologia 158(1).

Dąbrowski, T. J. (2017) “Współczesny bank – między instytucją zaufania publicznego a przedsiębiorstwem”. Bezpieczny Bank 1(66).

Dbamy o wartość pieniądza. Społeczna odpowiedzialność Narodowego Banku Centralnego w latach 2010–2015 (2016) Warszawa: NBP, http://crnavigator.com/materialy/bazadok/449.pdf (accessed: 15 May 2020).

Drzeżdżon, W. (2013) “Etyczne aspekty pracy zawodowej. Wybrane zagadnienia”. Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość 10.

Edvinson, L. (1997) “Developing Intellectual Capital at Skandia”. Long Range Planning 30(3), https://doi.org/10.1016/s0024-6301(97)90248-x.

Ennew, C., Sekhon, H. (2007) “Measuring Trust in Financial Services: The Trust Index”. Consumer Policy Review 17.

Fetiniuc, V., Luchian, I. (2014) “Banking Ethics: Main Conceptions and Problems”. Annals of the University of Petroşani, Economics 14(1).

Gradoń, W. (2014) “Czy banki nadal są instytycjami zaufania publicznego?”. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 48(4), https://doi.org/10.17951/h.2014.48.4.61.

Kaczmarek, B. (2005) “Kapitał intelektualny (wiedza) a kreowanie wizji przedsiębiorstwa”. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 7.

Kodeks etyki bankowej (2013) Warszawa: Związek Banków Polskich.

Kolejna bankowa afera? Osiem instytucji na celowniku Komisji Europejskiej. Bankier.pl, 1.02.2019, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kolejna-bankowa-afera-Osiem-instytucji-na-celowniku-Komisji-Europejskiej-7640541.html (accessed: 11 February 2020).

Komisja Etyki Bankowej, https://cpb.pl/2019/10/07/komisja-etyki-bankowej/ (accessed: 8 January 2020).

Milic-Czerniak, R. (2012) “Etyka w działalności banków”. Bank i Klient. Z Etyką na Ty, lipiec–sierpień.

Nowacka, A. (2016) “Postrzeganie społecznej odpowiedzialności biznesu w bankach spółdzielczych przez ich klientów”. Ekonomia Społeczna 2, https://doi.org/10.15678/es.2016.2.05.

Ozkan, N., Cakan, S., Kayacan, M. (2017) “Intellectual Capital and Financial Performance: A Study of the Turkish Banking Sector”. Borsa Istanbul Review 17(3), https://doi.org/10.1016/j.bir.2016.03.001.

Perechuda, K., Chomiak-Orsa, I. (2013) “Znaczenie kapitału relacyjnego we współczesnych koncepcjach zarządzania”. Zarządzanie i Finanse 4(2), http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_2_23.pdf (accessed: 20 May 2020).

Pitera, J. (2007) “Charakterystyka instytucji zaufania publicznego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych”. Kwartalnik Prawa Publicznego 4.

Polok, G. (2005) “Kodeksy etyczne jako jedno z narzędzi regulacji zachowań podmiotów rynkowych”. Studia Ekonomiczne 35.

Potrzebna inspekcja pracy w polskich bankach (2020) https://www.zadluzenia.com/potrzebna-inspekcja-pracy-w-polskich-bankach/ (accessed: 12 February 2020).

Półtorak, B. (2011) Banki jako instytucje zaufania publicznego – czas wrócić do korzeni. Bankier.pl, 2.11.2011, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Banki-jako-instytucje-zaufania-czas-wrocic-do-korzeni-2427552.html (accessed: 16 December 2019).

Radziszewski, E. (2013) Bank jako instytucja zaufania publicznego. Gwarancje prawne i instytucjonalne. Warszawa: Cedur, KNF, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Bank%20jako%20instytucja%20zaufania%20publicznego_36396.pdf (accessed: 20 May 2020).

Raport o sytuacji ekonomicznej banków. Banki 2018 (2019) Warszawa: ZBP, Warszawski Instytut Bankowości, https://wib.org.pl/uploaded/Raport_Banki_2018.pdf (accessed: 1 February 2020).

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2018 r. (2019) Warszawa: NBP, https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2018.pdf (accessed: 17 December 2019).

Stachowicz-Stanusch, A. (2016) “Etyka biznesu – przegląd pojęć i koncepcji”. Organizacja i Zarządzanie 4(36).

Uchwała nr 9/2019 XXXII Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Etyki Bankowej, https://www.zbp.pl/getmedia/08e70d24-9e19-4aa0-b693-d2875e0b74a9/9_uchwala_KEB-regulamin (accessed: 15 May 2020).

Wzrasta zaufanie Polaków do banków (2019) aleBank.pl, 9.04.2019, https://alebank.pl/wzrasta-zaufanie-polakow-do-bankow/ (accessed: 20 January 2020).

Yeung, S. (2011) “The Role of Banks in Corporate Social Responsibility”. Journal of Applied Economics and Business Research 1(2).

Zaleska, M. (2013) Etyka w bankowości. wGospodarce.pl, 22.05.2013, https://wgospodarce.pl/opinie/4244-etyka-w-bankowosci (accessed: 16 December 2019).

Zieliński, T. (2013) “Współczesny bank wobec paradygmatu zaufania publicznego”. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 47(3).
DOI: https://doi.org/10.15678/AOC.2020.2305