Journal Contact

Mailing Address

Komitet Redakcyjny "Argumenta Oeconomica Cracoviensia"
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
e-mail: aoc@uek.krakow.pl

Editorial Office "Argumenta Oeconomica Cracoviensia"
Cracow University of Economics
Rakowicka 27
31-510 Kraków
e-mail: aoc@uek.krakow.pl

Principal Contact

Secretary of the Editorial Committee:


Dr Joanna Niżnik


Email: niznikj@uek.krakow.pl


Dr Katarzyna Stabryła-Chudzio


Email: stabrylk@uek.krakow.pl

Support Contact

mgr inż. Agnieszka Penarska
Email: penarska@uek.krakow.pl