Czasopisma

 • Argumenta Oeconomica Cracoviensia

  The Argumenta Oeconomica Cracoviensia (AOC) journal was established with the aims of presenting and disseminating the scientific research findings of researchers from Polish and foreign academic institutions. Argumenta Oeconomica Cracoviensia is published in English.

  ISSN: 1642-168X
  e-ISSN: 2545-3866

   

  Czasopismo znajduje się na wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministra Edukacji i Nauki z dnia
  1 grudnia 2021 r. – 20 punktów
  Identyfikator czasopisma: 201182

 • Psychologia Ekonomiczna - wydawnictwo archiwalne

  Półrocznik Psychologia Ekonomiczna ma na celu prezentację najnowszych koncepcji i wyników badań z obszarów, gdzie teorie ekonomiczne i psychologiczne przenikają się wzajemnie. Jest to od wielu lat dynamicznie rozwijający się nurt w naukach społecznych i nowy obszar badawczy. Celem Psychologii Ekonomicznej jest stworzenie platformy wymiany myśli i nowatorskich idei z zakresu psychologii wyjaśniającej mechanizmy zachowań ekonomicznych (psychologia pieniądza, psychologia pracy, zachowania konsumenckie, przedsiębiorczość) oraz finansów behawioralnych, ekonomii eksperymentalnej. Problematyka Psychologii Ekonomicznej jest bardzo ważna, w szczególności w kontekście wydarzeń związanych z kryzysami na rynkach finansowych, kiedy to niejednokrotnie wskazywano na czynniki psychologiczne jako przyczyny kryzysu.

  Czasopismo w istotny sposób wspiera integrację środowisk naukowych z dziedzin psychologii oraz ekonomii. Umożliwia w ten sposób rozwój tego niezwykle dynamicznego i interdyscyplinarnego obszaru badawczego również w Polsce. Jednym z naszych celów jest także popularyzacja badań wśród praktyków, głównie firm sektora finansowego.

  Czasopismo powstało z inicjatywy:Zgodnie z wykazem czasopism naukowych opublikowanym przez MNiSW w dniu 23 grudnia 2015r., za publikację w czasopiśmie Psychologia Ekonomiczna przyznaje się 8 punktów.
 • Krakow Review of Economics and Management

  „Krakow Review of Economics and Management / Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego z zakresu ekonomii i finansów, zarządzania i nauk o jakości oraz dyscyplin pokrewnych i stanowią forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych. Krakow Review of Economics and Management jest czasopismem otwartym, w którym mogą publikować prace zarówno pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak i autorzy zewnętrzni. Od 2021 r. czasopismo ukazuje się jako kwartalnik.
  W czasopiśmie są publikowane artykuły w języku angielskim. Od 1 czerwca 2023 r. czasopismo przyjmuje wyłącznie teksty w języku angielskim. Teksty w języku polskim złożone przed tym terminem będą przetwarzane na dotychczasowych zasadach.

  Publikacja artykułów jest bezpłatna. Artykuły wydawane są na zasadzie otwartego dostępu na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC 4.0).

   

   

  Wersja pierwotna czasopisma: publikacja online

  ISSN: 1898-6447
  e-ISSN: 2545-3238

  Czasopismo znajduje się na wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW z dnia 5 stycznia 2024 r. - 70 punktów
  Przypisane dyscypliny naukowe: ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości
  Identyfikator czasopisma: 496831