Generation Z’s Expectations of a RemoteTeam Manager

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15678/KREM.2024.1003.0104

Keywords:

manager, remote work, Generation Z, remote manager’s competencies

Abstract

Objective: The paper aims to categorise the expectations of Generation Z of managers managing remote teams.

Research Design & Methods: The research was carried out using the technique of written statements according to instructions. Analysis of the data collected was performed with the use of text-analysis software NVivo Pro as well as MS Excel for quantitative analyses. The study group consisted of 287 people.

Findings: The analysis shows that, apart from digital skills, remote managers need several people-oriented qualities and skills. Young people expect understanding, empathy, patience, and support in performing duties. They emphasised the role that trust plays for managers in motivating employees. The research also shows that there was some differentiation in men’s and women’s answers. Women more often emphasise patience and team support, the need to trust employees and team-building skills, while men proportionally more often wrote about self-control, self­-confidence, firmness and assertiveness, which is partly in line with the stereotypical perception of a male manager.

Implications / Recommendations: The results reveal the image of the remote manager Generation Z expects: a manager-psychologist that is proficient in computer operation and will organise work and care for his team.

Contribution: The author hopes that the research presented in this article fills a cognitive gap on Generation Z and its expectations of remote managers. Developing knowledge in this area is essential as this generation will play an increasingly important role in the changing labour market.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aksoy, C. G., Barrero, J. M., Bloom, N., Davis, S. J., Dolls, M., & Zarate, P. (2023). Working from Home around the Globe: 2023 Report. Retrieved from: https://wfhresearch.com/wp-content/uploads/2023/06/GSWA-2023.pdf (accessed: 27.10.2023).

Alward, E., & Phelps, Y. (2019). Impactful Leadership Traits of Virtual Leaders in Higher Education. Online Learning Journal, 23(3), 72–93. http://doi.org/10.24059/olj.v23i3.2113

Barrero, J. M., Bloom, N., & Davis, S. J. (2023). The Evolution of Working from Home. Stanford Institute for Economic Policy Research (SIEPR). Working Paper, no. 23-19.

Davies, A., Fidler, D., & Gorbis, M. (2011). Future Work Skills 2020. Institute for the Future for University of Phoenix Research Institute. Retrieved from: https://legacy.iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf (accessed: 26.03.2023).

Dwidienawati, D., Syahchari, D. H., & Tjahjana, D. (2021). Effective Leadership Style for Generation Z. Proceedings of the 4th European International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Rome, Italy, August 2–5.

Figaro, K. A. (2021). Pandemic Mode. A New Virtual Team Leadership Skillset. ­Technology, Mind & Society. 2021 Conference Proceedings. American Psychological Association.

Future Business Institute. (2020). Raport Future Business Institute. Praca zdalna – rewolucja, która się przyjęła. Teraz czas na zmiany. Retrieved from: https://archiwum.pte.pl/pliki/2/36/Future_Business_Institute.pdf (accessed: 26.03.2023).

Gajda, J. (2017). Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Z wobec pracy zawodowej i pracodawcy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 491, 158–171. https://doi.org/10.15611/pn.2017.491.15

Goldenline. (2020). Raport „Jak wykorzystać szansę pracy zdalnej”. Retrieved from: https://hs.goldenline.pl/_assets/files/Goldenline_Jak%20wykorzysta%C4%87%20szans%C4%99%20pracy%20zdalnej_raport_kwiecien%202020_FINAL.pdf (accessed: 26.03.2023).

Gomez, K., Mawhinney, T., & Betts, K. (n.d.). Welcome to Generation Z. Deloitte. Retrieved from: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/consumer-business/welcome-to-gen-z.pdf (accessed: 26.03.2023).

Henke, J. B., Jones, S., & O’Neill, T. (2022). Skills and Abilities to Thrive in Remote Work: What Have We Learned. Frontiers in Psychology, 13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.893895

Hysa, B. (2016). Zarządzanie różnorodnością pokoleniową. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 97, 385–398.

Karasek, A. (2022). Generation Z’s Expectations towards the Employers. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series, 167, 209–218. https://doi.org/10.29119/1641-3466.2022.167.15

Kawka, T. (2021). Postawy pokolenia Z wobec środowiska pracy na przykładzie pracujących studentów w Polsce i w Chorwacji – analiza porównawcza. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2(992), 31–50. https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2021.0992.0202

Kronos Incorporated. (2019). Full Report: Generation Z in the Workplace. Retrieved from: https://workforceinstitute.org/wp-content/uploads/2019/11/Full-Report-Generation-Z-in-the-Workplace.pdf (accesed: 26.03.2023).

Lev, T. (2022). Who Is Afraid of Generation Z? The Intergenerational Gap Affecting the World of Work Post-COVID-19 Era. Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences, 11(1), 1–17. https://doi.org/10.18662/lumenss/11.1/59

Lev, T. (2023). Management and Leadership for Generation Z in an Era of Changing Employee Commitment. Journal of Public Administration. Finance and Law, 27, ­462–469. https://doi.org/10.47743/jopafl-2023-27-36

Lönnblad, J., & Vartiainen, M. (2012). Future Competences – Competences for New Ways of Working. University of Turku, Brahea Centre for Training and Development. Retrieved from: https://iaapsy.org/site/assets/files/1935/future_competences.pdf (accessed: 26.03.2023).

Lutyński, J. (1994). Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia. Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Mahmoud, A. B., Fuxman, L., Mohr, I., Reisel, W. D., & Grigoriou, N. (2021). “We Aren’t Your Reincarnation!”. Workplace Motivation across X, Y and Z Generations. International Journal of Manpower, 42(1), 193–209. https://doi.org/10.1108/IJM-09-2019-0448

Manko, B. A., & Rosinski, J. (2021). Success Factors in Managing remote Work: A Global Perspective. Scientific Quarterly Organization and Management, 1(53), 41–56.

Mehtab, K., ur Rehman, A., Ishfaq, S., & Jamil, R. A. (2017). Virtual Leadership: A Review Paper. Mediterranean Journal of Social Sciences, 8(4S1), 183–193. https://doi.org/10.2478/mjss-2018-0089

Mierzejewska, K., & Chomicki, M. (2020). Psychospołeczne aspekty pracy zdalnej. Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie trwania pandemii COVID-19. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 3(987), 31–44. https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2020.0987.0302

Moczydłowska, J. M. (2017). Percepcja cech i zachowań osób na stanowiskach kierowniczych przez pryzmat ich płci. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4, 9–21.

Pokojski, Z., Kister, A., & Lipowski, M. (2022). Remote Work Efficiency from the ­Employers’ Perspective – What’s Next? Sustainability, 14(7), Article 4220. https://doi.org/10.3390/su14074220

Pokojski, Z., & Lipowski, M. (2022). The Determinants of Remote Work in Poland – the Perspective of Employers. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H – Oeconomia, 56(5), 207–226. https://doi.org/10.17951/h.2022.56.5.207-226

Rakowska, A. (2018). Samoocena potencjału kompetencyjnego przez kobiety i mężczyzn na przykładzie pracowników innowacyjnych przedsiębiorstw – wyniki badań. Zarządzanie i Finanse, 16(1/2), 133–141.

Raymond, P. (2023). 6 Things Gen Z Employees Want Their Managers to Know about the Workplace in 2023. Retrieved from: https://www.entrepreneur.com/leadership/what-gen-z-wants-their-managers-to-understand-in-2023/440623 (accesed: 29.03.2023).

Richardson, N., & Antonello, M. (2022). People at Work 2022: A Global Workforce View. ADP Research Institute. Retrieved from: https://www.adpri.org/wp-content/uploads/2022/04/PaW_Global_2022_GLB_US-310322_MA.pdf (accessed: 26.03.2023).

Samul, J., Szpilko, D., & Szydło, J. (2021). Samoprzywództwo i zaufanie a wyniki wirtualnej pracy zespołowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1(991), 89–104. https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2021.0991.0106

Schawbel, D. (2014). Gen Z Employees: The 5 Attributes You Need to Know. Retrieved from: https://www.entrepreneur.com/growing-a-business/gen-z-employees-the-5-attributes-you-need-to-know/236560 (accessed: 26.03.2023).

Singh, A. P., & Dangmei, J. (2016). Understanding the Generation Z: The Future Workforce. South-Asian Journal of Multidisciplinary Studies (SAJMS), 3(3).

Sliż, P. (2020). Praca zdalna podczas epidemii COVID-19 w Polsce – wyniki badania empirycznego. e-mentor, 3(85), 50–65. https://doi.org/10.15219/em85.1474

Smolbik-Jęczmień, A., & Żarczyńska-Dobiesz, A. (2017). Zróżnicowane podejście do rozwoju zawodowego wśród przedstawicieli pokoleń koegzystujących na rynku pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4, 169–184.

Strack, R., Kovacs-Ondrejkovic, O., Baier, J., Antebi, P., Kavanagh, K., & Lopez-Go-Bernardo, A. (2021). Decoding Global Ways of Working. BCG. Retrieved from: https://web-assets.bcg.com/74/33/14077446434fa8685891ba0e2e69/bcg-decoding-global-ways-of-working-mar-2021.pdf (accessed: 26.03.2023).

Wasiluk, A., & Bańkowska, M. (2021). Przesłanki dotyczące wyboru miejsca pracy przez pracowników pokolenia X, Y i Z. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 8(14), 138–159. https://doi.org/10.26366/PTE.ZG.2021.197

Wilk, A., Lewicka, D., Karp-Zawlik, P., & Pec, M. (2020). Percepcja uwarunkowań karier kobiet menedżerów średniego szczebla. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio H – Oeconomia, 54(4), 125–143. https://doi.org/10.17951/h.2020.54.4.125-143

Williamson, H. (2022). An Evaluation of the Impacts of Remote Working. Irish Government Economic and Evaluation Service.

Winczo-Gasik, M. (2022). Pracownicy z pokolenia Z są grupą najkrytyczniej nastawioną do swoich pracodawców. Great Place to Work. Retrieved from: https://www.greatplacetowork.pl/zasoby/informacje-prasowe-i-raporty/pracownicy-z-pokolenia-z-sa-grupa-najkrytyczniej-nastawiona-do-swoich-pracodawcow (accessed: 26.03.2023).

Żarczyńska-Dobiesz, A., & Chomątowska, B. (2014). Pokolenie „Z” na rynku pracy – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 350, 405–415. https://doi.org/10.15611/pn.2014.350.36

Downloads

Published

2024-04-30

Issue

Section

Articles