Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy bibliotekarzy do promocji naszego czasopisma na stronach internetowych bibliotek oraz poprzez dodatkowe narzędzia typu Lista A-Z. Jednocześnie jako użytkownicy Open Journal Systems zachęcamy do rozwijania tego narzędzia i jego promowania w Państwa instytucjach.