Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

prof. UEK dr hab. Elżbieta Kubińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Z-ca Redaktora Naczelnego

dr Sabina Kołodziej, Akademia Leona Koźmińskiego

Redaktorzy tematyczni

dr hab. Michał Białek, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. Sacha Bourgeois-Gironde, Université Paris 2 Panthéon-Assas & Institut Jean Nicod

prof. UEK dr hab. Beata Buchelt, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. Monika Czerwonka, Szkoła Główna Handlowa Instytut Finansów

prof. UEK dr hab. Marcin Czupryna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. Uniwersytetu SWPS dr hab. Alicja Grochowska, Wydział Psychologii w Warszawie, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

prof. SGH dr hab. Michał Jakubczyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. Mariusz Kicia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Anna Macko, Akademia Leona Koźmińskiego, Poland

prof. US dr hab. Sebastian Mariusz Majewski, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Ekonomii i Finansów, Poland

dr Łukasz Markiewicz, Akademia Leona Koźmińskiego

prof. UEK dr hab. Anna Moździerz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr Justyna Pawlak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. Stelios Rozakis, Technical University of Crete

dr Katarzyna Sekścińska, Uniwersytet Warszawski

prof. Uniwersytetu SWPS dr hab. Jakub Traczyk, Wydział Psychologii we Wrocławiu, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

prof. UG dr hab. Anna Maria Zawadzka, Uniwersytet Gdański

Redaktor Statystyczny

dr Agnieszka Wałęga, Katedra Statystyki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland

Sekretarz redakcji

mgr Joanna Filiczkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń, Poland

mgr Agnieszka Kluczewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Redaktorzy językowi

(j. polski od numeru 7) mgr Małgorzata Wróbel-Marks, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

(English) Prof. Frederic Widlak, National Louis University

(j.polski numery 1-6) mgr Małgorzata Maciejas, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Przewodniczący Rady Programowej

Prof. dr hab. Jan Czekaj, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland

Rada Programowa

Prof. Gerrit Antonides, Wageningen University, Holandia

Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Jan Czekaj, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland

Dr hab. Agata Gąsiorowska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, II Wydział Psychologii we Wrocławiu

Dr hab. Małgorzata Górnik-Durose, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr Pelin Kesebir, University of Wisconsin-Madison, USA

Dr Bruce Kirkcaldy, International Centre for the Study of Occupational and Mental Health, Düsseldorf, Germany

Dr Christoph Kogler, University of Vienna, Austria

Prof. dr hab. Andrzej Krzysztof Koźmiński, Akademia Leona Koźmińskiego

Prof. David Leiser, Israel

Prof. Júlio Fernando Seara Sequeira da Mota Lobão, University of Porto, Portugalia,, Portugal

Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Adam Szyszka, Szkoła Główna Handlowa, Poland

Prof. dr hab. Tadeusz Tyszka, Akademia Leona Koźmińskiego, Poland

Prof. dr hab. Aleksandra Tokarz, Uniwersytet Jagielloński, Poland

Prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy Wrocław, Poland

Prof. dr hab. Piotr Zielonka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Poland