Kontakt

Agnieszka Kluczewska Sekretarz Redakcji 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
e-mail: redakcja_pe@uek.krakow.pl

Główna osoba do kontaktu

Psychologia Ekonomiczna

Wsparcie techniczne

Łukasz Markiewicz